Ortognatik Cerrahi

Ortognatik cerrahi; yunanca düzeltmek anlamında olan ortos ve çene anlamında olan gnatos kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşmuştur. Çeneyi düzeltme olarak da ifade edilebilir.

Ortognatik cerrahi yüzün iskelet ve diş yapılarındaki bozuklukların düzeltilmesi, uygun anatomik ve fonksiyonel ilişkinin yeniden sağlanması amacıyla uygulanmaktadır.

Alt çenenin ileride olması, alt çenenin geride olması, üst çenenin ileride olması, üst çenenin geride olması, yüzde asimetri, üst çene dişlerinin aşırı görünmesi.