Çene Eklemi Tedavisi

Çene Eklemi Nedir?


Çene eklemimiz kulağımızın hemen önünde yer alır. Alt çenenin işlev görmesinin en önemli parçasıdır. Eklemin temel görevi serbest bir kemik olan alt çenenin kafatasına bağlanmasını sağlamaktır. Çenenin açılıp kapanabilmesi için iki kemik yüzeyinin arasında(alt çene ve kafatası) bir kıkırdak bulunur. Bu kıkırdağın daima yerinde ve bütünlüğünü koruyarak kalması çene eklemi sağlığı açısından oldukça önemlidir.


Çene Eklemi Hastalıkları veya Bozuklukları


Çok komplike yapıya sahip olan eklem hastalıkları tedavisi birçok uzmanlık branşını ilgilendirir. Bunlar arasında diş hekimi, ortodonti uzmanı, romatoloji uzmanı, fizik tedavi uzmanı, psikiyatri uzmanı ve psikolog sayılabilir. Önemli olan hastalık sebebini ortaya çıkartmak yani teşhis ve sonrasında teşhise yönelik bir tedavinin uygulanmasıdır. Sıklıkla karşımıza ağız açıp kapatırken ses veya tıkırtı bazense açılışta kısıtlama ve/veya ağrı olarak ortaya çıkar. Bu durumun ortaya çıkmasına sebep olabilecek birçok faktör vardır. Bu faktörleri sıralayacak olursak; 


• Büyük Travmalar (araba kazası veya çeneye alınan büyük darbe)
• Küçük Travmalar (parafonsiyonel hareketler yani normalde yapılmaması gereken diş sıkma, diş gıcırdatma, uzun süre sakız çiğneme)
• İltihabi Hastalıklar (romatizmal hastalıklar, snovyit, kapsülit gibi), 
• Dişlere ve Çenelere ait Yapısal Bozukluklar (diş çapraşıklığı, açık kapanış, derin veya örtülü kapanış, alt çenenin aşırı önde veya geride oluşumu