Temizlik

Polikliniğimizde uygulanan temizlik aşamaları aşağıdaki gibidir.
  • Kliniğimizin genel temizliğinin sağlanması için sabahları detaylı bir temizlik yapılır. Gün içinde hastalarımız rahatsız edilmeden gerekli temizlik işlemleri ile gün sonunda tekrar genel bir temizlik yapılıp klinik kapatılır. 
  • Tedavisi tamamlanan her hastadan sonra, hastanın oturduğu koltuk, kullanılan aletler, çalışma sırasında eldiven ile dokunulan her yer özel yüzey dezenfektanları ile dezenfekte edilir ve bir sonraki hasta için hazır hale getirilir.
  • Tükürük emici, plastik bardak, koltuk baş örtüsü, aletlerin konulduğu tabla örtüsü toplanıp enfekte atık çöpüne atılır. Dezenfeksiyon işlerinin sonrasında bunların hepsinin yeni ve temizi hazırlanır.
  • Tüm tedavi araç - gereç ve aletler temizlenir, steril - dezenfekte edilir ve tekrar kirlenmemesi için temiz ve kapalı bir ortamda kullanıma kadar korunur.
  • Tedavi sürecinde hastaları korumak amacıyla tek kullanımlık hasta önlüğü kullanılır. Gözlere yabancı cisim gelmemesi ve mikrop bulaşmaması için, hastalarımıza özel koruyucu gözlükler takılır.